top of page

PROFESSIONELE 

HUISELIJKE OPVANG 

€ 10,25*

tarief van 2024

* Waarschijnlijk is er recht op kinderopvangtoeslag.

Ruilen

Er mag 3 keer per jaar kosteloos een dag geruild worden als je kind ziek is of je een losse vrije dag hebt. Deze dag moet wel direct worden gepland, in overleg en passend in de planning van KDV Trots, worden ingehaald binnen 2 weken.

 

Kinderen met een 51 weken contract mogen eventueel hun vakantiedagen gebruiken om te ruilen mits dit buiten de officiële zomervakantie valt en deze dagen opgenomen worden in de twee weken voor of twee weken na hun vakantie.

Voor nationale feestdagen of tijdens de officiële zomervakantie is het bovenstaande niet van toepassing.

Extra dagdeel

Er is een mogelijkheid om een extra dag(deel) af te nemen . Dit kan één maand van te voren worden aangevraagd. Rekening houdend met eventuele nieuwe aanmeldingen en de bezetting op de groep worden deze aanvragen gehonoreerd.

Incidenteel bij noodgevallen kan er contact gelegd worden met de pedagogisch medewerker om te kijken of er diezelfde dag plek is.

Wanneer er een dagdeel afgenomen wordt, rekenen we minimaal 5 uur per dagdeel.

Contract

Naast de standaard contractvorm van 51 weken (tussen kerst en oud en nieuw zijn wij gesloten) bieden wij een contractvorm van 49 weken aan.

Bij het 49 weken contract komen we overeen, gedurende de door de overheid bepaalde zomer periode voor de basisscholen, 2 weken achtereenvolgend geen opvang aan te bieden waarvoor in het contract geen kosten worden opgenomen.

Verlenging-Dagdeel-Contract
Toeslag-LRKP-Incasso

Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten van kinderopvang.​ Indien je minimaal acht weken voor de start van de opvang de tegemoetkoming van de Belastingdienst correct aanvraagt, ontvangt je deze ook in de maand voorafgaand aan de opvang.


Houdt er rekening mee dat de toeslag terug te vorderen is tot maximaal 3 maanden terug. Vraag deze dus tijdig aan.

Registratie LRKP

Iedere kinderopvangvoorziening (dit is een kinderdagverblijf, een organisatie voor buitenschoolse opvang, een gastouderbureau of een gastouder) in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen heeft een uniek registratienummer. Het registratienummer van kinderdagverblijf Trots is 168138694. Dit nummer heb je als ouder nodig wanneer je kinderopvangtoeslag gaat aanvragen bij de Belastingdienst. Ouders kunnen alleen in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van een kinderopvangvoorziening die in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen staat.

Betalingen / incasso

Afrekening geschiedt maandelijks. Rond het einde van de maand wordt het bedrag voor de komende maand automatisch afgeschreven van je rekening.

bottom of page