top of page

Klachtenregeling

Regels, afspraken en procedures kunnen helaas niet voorkomen dat ouder(s)/verzorger(s) soms een klacht hebben. Klachten zijn altijd bespreekbaar, zullen professioneel behandeld worden en indien mogelijk verholpen. KDV Trots heeft een procedure klachtafhandeling, waarin de verdere afhandeling uitgelegd wordt. We zijn aangesloten bij geschillencommissie kinderopvang en peuterspeelzalen.

De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Postbus 90600, 2509 LP DEN HAAG, 070-3105310

Wij verzoeken je bij onvrede eerst contact op te nemen met de groepsleiding of leidinggevende van KDV Trots. Vaak biedt een goed gesprek uitkomst en wij zullen alles doen wat in ons vermogen ligt om eventuele onvrede bij je weg te nemen.

bottom of page