top of page

Privacy policy

Wij respecteren je privacy en verwerken jouw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. 

 

 1. Bedrijfsgegevens
  Naam bedrijf: Christelijk kinderdagverblijf Trots
  Website: http://www.kdvtrots.nl
  Inschrijfnummer KvK: 65621670
  BTW-nummer: NL856190123B01
   

 2. E-mailadres
  a. Wij kunnen je, in het kader van een gesloten overeenkomst, aanbiedingen doen over soortgelijke producten en diensten, mits je bij het verstrekken hiervan geen verzet hebt aangetekend. De mogelijkheid tot het aantekenen van verzet is vermeld bij het moment van het verstrekken van je gegevens. Bovendien wordt je in elke communicatie de mogelijkheid geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van je e-mailadres.
  b. Bij het verzamelen van je e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer je daarvoor geen toestemming hebt verleend.
   

 3. Postadres
  Wij gebruiken je postadres alleen voor het verzenden van informatie die je hebt aangevraagd.
   

 4. Telefoonnummer
  Wij gebruiken je telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden.
   

 5. Overige persoonsgegevens
  Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien: 
  1. ​de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:
     a. de uitvoering van een met jou gesloten overeenkomst; Wij bewaren je gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld. 
     b. de goede invulling van een publiekrechtelijke taak; 
     c. de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij jouw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of; 
  2. je toestemming hebt gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan. 
   

 6. Bijzondere persoonsgegevens
  De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties.
   

 7. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens
  a. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site;
   

 8. Veiligheid opslag van gegevens
   

  Veiligheidscriteria 
   
  a. Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.
   

 9. Toegang tot je gegevens
  Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als je toegang wenst tot deze informatie, of je persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve je contact met ons op te nemen op onderstaand adres.

   

 10. Contact
   
  Als je wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun je contact opnemen: 
   

  a. Op het volgende e-mailadres: contact@kdvtrots.nl

 

 

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal je hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.

bottom of page