top of page
ChrKDVTrots-161_edited.jpg

HUISELIJK EN PERSOONLIJK

Trots heeft een Christelijke basis, wat merkbaar is in de manier waarop het kinderdagverblijf gerund wordt. Kinderen met een andere religie zijn echter net zo welkom.

Kleinschalig

Door het kleinschalige karakter is er veel oudercontact en kennen de pedagogisch medewerkers ieder kind dat het kinderdagverblijf bezoekt en zijn of haar ouders/verzorgers. 

Op de grond spelen met de kinderen kinderdag verblijf trots

Woonkamersfeer

De groep is binnen licht en knus ingericht, met zachte en natuurlijke kleuren op de muren en vloeren. De woonkamersfeer zie je ook terug in het meubilair. Er zijn verschillende speelhoeken die aansluiten op de verschillende leeftijden van de kinderen en waar ieder kind wordt uitgenodigd om te spelen en te ontdekken. Natuurlijk ontbreken ook de fellere kleuren speelgoed niet, omdat deze de kinderen het meest prikkelen om te spelen.

Fotoalbum

Christelijk

Huiselijk

Huiselijk

Wij bootsen de thuissituatie na door de groepen een knusse woonkamersfeer te geven. Een huiselijke omgeving waar je kind zich thuis kan voelen en tot rust kan komen, maar ook de ruimte heeft om veilig te kunnen spelen en zich te ontwikkelen.

ChrKDVTrots-34.jpg

Huiselijk en professioneel

De gezellige, liefdevolle aandacht van een gastouder en de professionele benadering van een gewoon kinderdagverblijf.

Vlinder logo kinderdagverblijf trots boskoop
Kleinschalig

Kleinschalig

Beperkte groepsgrootte

Trots wil een veilige, vertrouwde en liefdevolle omgeving bieden, waar je kind centraal staat. Dit bereiken we mede door te werken met twee groepen en de groepsgrootte te beperken. Er is een babygroep van maximaal negen kinderen en een kleinere peutergroep van maximaal zeven kinderen, hierdoor is er veel aandacht voor ieder kind. 

Persoonlijk

Door het kleinschalige karakter is er veel oudercontact en kennen de pedagogisch medewerkers ieder kind dat het kinderdagverblijf bezoekt en zijn of haar ouders/verzorgers. Doordat je kind vaste gezichten ziet, hecht het zich snel aan de pedagogisch medewerker en kan het zichzelf zijn en zich gaan ontplooien en ontwikkelen.

Aandacht

We werken veel op kind hoogte door bijvoorbeeld op de grond met de kinderen te spelen.  Daardoor kunnen pedagogisch medewerksters veel persoonlijke aandacht geven aan de kinderen. Uit ervaring blijkt ook dat kinderen sneller naar je toe komen als je bij hen op de grond zit. Bijvoorbeeld om even lekker te knuffelen of samen een boekje te lezen.

ChrKDVTrots-155.jpg

Betrokken medewerkers

Bij Trots werken professionele en liefdevolle pedagogisch medewerkers met passie voor hun vak.

Christelijk

Christelijk

Geliefd

Trots is een christelijk kinderdagverblijf. Wij zijn ervan overtuigd dat, hoe jong kinderen ook zijn, zij mogen weten dat Jezus van hen houdt en dat zij gewild en geliefd zijn op deze wereld. 

Leefstijl

Al op jonge leeftijd mogen kinderen leren wie Jezus is en wat Hij voor hen heeft gedaan. Niet alleen door Bijbelverhalen, liedjes en knutselwerkjes heen, maar ook door de manier waarop de pedagogisch medewerkers met hen - en elkaar - omgaan. Het christelijk geloof is een leefstijl die wij als pedagogisch medewerkers willen uitdragen. Een christelijk fundament waar de kinderen hun verdere leven op mogen bouwen.

Je kind draagt bij door mee te helpen met kleine taken, door de ander te helpen, te leren dat iedereen erbij hoort en door netjes om te gaan met ruimte en materiaal.

Liefde voor de kinderen kinderdagverblijf trots boskoop

Liefde en respect voor elkaar

Trots heeft een Christelijke basis, wat merkbaar is in de manier waarop het kinderdagverblijf gerund wordt. Kinderen met een andere religie zijn echter net zo welkom.

bottom of page